Clinical Nutrition College
2019/2020

 

 

De NatuurApotheek organiseert samen met en onder leiding van de arts en bioloog Engelbert Valstar een unieke cursus orthomoleculaire geneeskunde voor artsen, apothekers en therapeuten. Daarin komen onder meer de beperkingen van de reguliere geneeskunde aan de orde, en natuurlijk welke aanvullingen de orthomoleculaire geneeskunde te bieden heeft. De cursus wordt verzorgd door diverse experts op dit terrein en vindt plaats op vijf zaterdagen in de NatuurApotheek in Pijnacker.

 

Voor honderd aandoeningen (exclusief kanker) wordt in vijf dagen besproken wat de beste (aanvullende) behandelmogelijkheden zouden kunnen zijn op basis van 'Randomised controlled Clinical Trials' (RCT’s). Kanker komt hoogstwaarschijnlijk in een vervolgcursus aan de orde. In diezelfde periode worden ook talrijke zowel positieve als negatieve interacties c.q. wisselwerkingen besproken tussen de aanbevolen orthomoleculaire middelen en reguliere geneesmiddelen. Dat kunnen per middel enkele tot een twintigtal interacties zijn. Deze interacties kunnen in RCT’s bekeken zijn, maar vaker op statistisch lager niveau.

 

Het is de bedoeling dat alle presentaties worden gevolgd door latere updates. Het e-learning systeem zal ook worden bijgewerkt met de updates. Vanaf 2020-2021 zal in een advanced cursus ook een aantal kankers besproken worden: zowel de reguliere therapeutische behandelprotocollen in de diverse stadia alsook wat complementair bewezen dan wel aannemelijk is.

 

Programma:

Download PDF met het volledig programma.

 

Data cursusdagen 2019/2020:

  • 7 september 2019

  • 12 oktober 2019

  • 2 november 2019

  • 30 november 2019

  • 11 januari 2020

Prijs:

Per cursusdag: €300*

Gehele cursus: €1.500*

De kosten van de gehele cursus bedragen normaal €2.500*. Omdat de eerste cursus een pilotcursus is waarin gaande de cursus mogelijk nog aanpassingen zullen plaatsvinden, wordt de cursus aangeboden voor €1.500*.

* Alle prijzen zijn incl. btw 21%.

 

Aantal deelnemers:

Het maximale aantal deelnemers is 20.
Gezien het beperkte aantal plaatsen verdient tijdige aanmelding aanbeveling.

 

Certificaat:

Deelnemers die de cursus met succes hebben afgerond, ontvangen na afloop een certificaat.

 

Accreditatie:

De cursus zal bij de beroepsorganisaties van de deelnemers worden aangemeld voor accreditatie. Om accreditatie voor elkaar te krijgen, is een samenwerking aangegaan met het e-learning systeem van Jelle van den Berg, waar ook notarissen en accountants gebruik van maken. In het e-learning systeem vindt u onder andere samenvattingen en vragen en antwoorden die besproken worden in de cursus.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Edwin Lipperts via: pr@natuurapotheek.com