top of page

Online e-learning

Naast de live cursus hebben wij ook een online e-learning ontwikkeld. De e-learning bevat hetzelfde lesmateriaal als de live curcus (waarbij de e-learning is inbegrepen). U heeft een jaar lang toegang tot de e-learningomgeving. Na dit jaar kunt u desgewenst de toegang verlengen. In het overzicht kunt u zien welke aandoeningen en interacties er behandeld worden. De online cursus bevat de complete leermethode en dient als toetsingsinstrument. U maakt zelf een selectie van de aandoeningen en de interacties, zo stelt u uw eigen unieke programma samen. 

Mountain foto_edited.jpg
computer CNC_edited.png

Programma

Overzicht aandoeningen en interacties

Certificaat

Na het succesvol afronden van de e-learning ontvangt u een certificaat met de behandelde aandoeningen en interacties. 

 

Accreditatie

Voor de e-learning zal accreditatie worden aangevraagd bij de KNMP.

Praktische informatie

ACTIE: Nu de gehele e-learning cursus (t.w.v. €1400) v00r maar €195! Schrijf u nu in!*

* Wat houdt deze actie in?

Een volledig jaar toegang tot alle 200 aandoeningen en interacties, waarmee u uw kennis en vaardigheden op het gebied van orthomoleculaire geneeskunde kunt uitbreiden.

Dit aanbod is niet alleen uniek, maar ook eenmalig.

Deze actie loopt tot 31 augustus 2024.

Prijs e-learning* (zonder actiekorting):

Prijs per onderdeel (aandoening of interactie):

 • 1 onderdeel: €20

 • 10 onderdelen: € 180

 • 25 onderdelen: €325

 • 50 onderdelen: €450

 • 100 onderdelen: €900

 • Gehele e-learning: €1400 (200 onderdelen)

Alle prijzen zijn incl. btw 21%

*De e-learning is inbegrepen in de live cursus.

actie info
Brief Valstar
Engelbert Valstar_edited.jpg

Over drs. Engelbert Valstar en de cursus

De cursus CNC (Clinical Nutrition College) wordt u aangeboden als live cursus of door middel van een online e-learning. Wanneer u de live cursus volgt heeft u automatisch een jaar lang toegang tot de e-learning. De cursus is door Engelbert Valstar in samenwerking met apotheker Edwin Lipperts opgezet. De e-learning bevat de complete leermethode en dient als toetsingsinstrument.

In de live cursus en de e-learning maakt Engelbert Valstar artsen, apothekers en andere wetenschappers deelgenoot van placebogecontroleerde studies aangaande nutriënten en medicinale kruiden die bij de behandeling van 100 verschillende ziektebeelden van belang zijn gebleken. Zijn er meta-analyses bekend dan worden die ook genoemd. De regels van de statistiek zijn hierbij nauwgezet in acht genomen. Artikelen worden, wanneer het over therapie gaat, in principe alleen meegenomen als ze uit peer-reviewed tijdschriften afkomstig zijn, voorkomen op pubmed en placebogecontroleerd zijn. Een incidentele afwijking hiervan wordt expliciet aangegeven. Er is ook gekeken of onderzoeken een- of tweezijdig zijn getoetst (en op welke manier), of een onderzoek tussentijds is gestopt, en of er naar harde criteria is gekeken.

OPBOUW VAN DE CURSUS

De live cursus is verdeeld in 5 dagen met per dag 20 aandoeningen en 20 interacties. Kiest u ervoor alleen de e-learning te volgen dan kunt u zelf een keuze maken of u de gehele e-learning wilt doen of u maakt zelf eigen selectie uit 100 aandoeningen en 100 interacties.

Per dag zijn er presentaties toegevoegd van de gastsprekers.

De gastsprekers zijn:

 • emeritus/hoogleraar prof. dr. L. van Griensven

 • drs. E. Valstar

 • drs. E. Lipperts

 • prof. dr. L. Hofstra

 • drs. K. Pijper

Er kan door middel van de bijgevoegde presentaties van de gastsprekers ingelezen worden over bijvoorbeeld medicinale paddenstoelen en ziekten, cardiologie en leefstijl, probiotica, en andere onderwerpen.

 

Volgend op iedere 20 aandoeningen worden er 20 interacties besproken van geneesmiddelen met medicinale kruiden en vitamines, maar ook interacties van kruiden en vitamines onderling. Per aandoening en interactie wordt een geschatte leertijd verwacht van 45 tot 60 minuten.

 

In de eerste plaats worden RCT’s (Randomised Controlled clinical Trials) genoemd als die er zijn. In alle andere gevallen wordt er duidelijk onderscheid gemaakt tussen wel of geen onderzoek bij de mens, in vivo of in vitro. Bij een positieve interactie wordt die alleen als positief beschouwd wanneer er gerandomiseerd onderzoek met placebo controle is gedaan. Ongunstige interacties worden sowieso voor ongunstig gehouden (om de patiënt te beschermen), totdat verder onderzoek helderheid geeft.

 

Diverse systematische overzichten van interacties met medicijnen zijn beschikbaar, maar een overzicht van de interacties van medicijnen met kruiden en vitamines en een overzicht van de interacties van kruiden en vitamines onderling bestaat nog niet op dit niveau.

ENKELE VOORBEELDEN DIE IN DE CURSUS WORDEN BEHANDELD

Voorbeelden van therapeutische effecten van nutriënten bij de besproken aandoeningen:

 • 500 mg acetyl-L-carnitine werkt preventief bij het complex regionaal pijnsyndroom (meta-analyse PMID 28274883)

 • 3x daags 2x 500 mg acetyl-L-carnitine verdubbelt de overlevingsduur bij ALS versus placebo (PMID 23421600).

 

Voorbeelden van ongunstige interacties:

 • Quercetine remt in vitro de werking van taxol (PMID 11597122).

 • Genisteïne remt bij proefdieren al bij ca. 100 mg per kg voer de medicijnen tamoxifen en Femara in hun antiborstkankerwerking (zie resp. PMID 22266527 en 18632754).

 • Groene thee remt in een RCT de foliumzuuropname (PMID 18551467).

 

De gunstige interacties domineren, enkele voorbeelden:

 • Ginkgo biloba gaat ototoxiciteit van cisplatine tegen RCT (PMID 271869270), al kan die ototoxiciteit ook op andere wijze worden tegengegaan.

 • Theophylline gaat in een RCT verstoring van de nierfunctie door cisplatine tegen (PMID 15590792).

 • In 2 RCT’s zonder placebo correctie gaat Q10 de cardiotoxiciteit van adriamycine tegen en vermindert de therapeutische werking van adriamycine zeker niet (PMID 7184359 en PMID 7752832).

 

EEN UNIEKE KANS OM UW KENNIS TE VERDIEPEN

Apothekers, artsen en (orthomoleculaire) therapeuten kunnen maximaal kennisnemen van dit ‘Clinical Nutrition College’, zeker nu lifestyle in de geneeskunde geïntegreerd wordt.

Het afronden van de e-learning levert ook de mogelijkheid op tot ‘discussie’ wat in de wetenschap zo normaal en belangrijk is. Bovendien kunnen juist degenen die al een betere dan gemiddelde basis hebben voor deze materie hun voordeel ermee doen.

Drs. Engelbert Valstar heeft, naast geneeskunde, moleculaire biologie gestudeerd met daarin als bijvakken wiskunde, natuurkunde en geologie.

​​​

bottom of page